Ansee 

Osnovana 2007. godine, Ansee Co., Ltd. je HI-TECH kompanija koja je profesionalno fokusirana na razvoj sigurnosnih sistema za pametne kuće. Ansee je pionir kompanija koja je razvila sistem integracije video - nadzora, alarm sistema i Smart Home - sistema pametnih kuća u jedan sistem. Ansee sistem pametne sigurnosti je siroko primjenjiv u kućama, kancelarijama i prodavncama. Linija proizvoda se sastoji od pametnih IP kamera, različitih alarm detektora - senzora, Smart Home dodataka za sisteme pametnih kuća, Access control - uredjaja za kontrolu pristupa.

Ansee kompanija je sertifikovana ISO9001 standardom. Fabrika zapošljava oko 300 radnika, a poršina proizvodne hale je 2500 metara kvadratnih. Zahvaljujući proizvodima visokog kvaliteta, Ansee je dobitnik mnogih nagrada na medjunaordnom nivou, uključujući " Top 10 Alarm security brands", od svog osnivanja do danas.

www.anseetec.com


Ansee Rješenja

Home Security - Kućna sigurnost

Ansee Smart IP kamera objedinjuje video nadzor, protiv - provalni alarm host i smart home - sistem kontrole pametne kuće. Pored toga, preko IP kamere, stanovnici kuće mogu obaviti video ili glasovni poziv.

Ukoliko je detektovana neka nepoželjna aktivnost (provala, curenje gasa, požar, aktivirano SOS dugme, ili slično), alarm host odmah prima signal sa alarm detektora, a video zapis i fotografije se odmah upload-uju na server. Server odmah salje Push notifikaciju na Vaš mobilni telefon (zbog uključivanja privatnosti porodice, privatni režim se može postaviti u APP-u kako bi se sprečilo curenje privatnosti) tako da možete odmah preduzeti  potrebne mjere posmartajući trenutno stanje putem mobilne aplikacije.


Sistem nadzora radnji - prodavnica

Glavna prodajna tačka:

1. Tokom radnog vremena, moguće je nadzirati svaki ugao poslovnog prostora preko Monitor system-a. Ukoliko dođe do aktivnosti krađe, ista može biti odmah zaustavljena. Na taj način se manjuje mogućnost krađe, djeluje psihološki i doprinosi smanjenju mogućnosti finansijskih gubitaka zbog istih.

2. Van radnog vremena, alarmni sistem je aktivan. Svako ilegalno - neželjeno ponašanje može biti spriječeno alarmiranjem na sceni. U međuvremenu, korisnik dobija informaciju o alarmu na mobilni telefon ili PC Klijent Softver, tako da se može pozabaviti time odmah.


Funkcije:

Odvraćanje: Može sprečiti ilegalno ponašanje tako što će postaviti znak na ulazu kao mjeru odvraćanja. 

Protiv krađe: Prvo, praćenjem se može sprečiti krađa pomoću sistema za nadgledanje ako se radi o krađi tokom radnog vremena. Drugo, Alarm može biti razriješen odmah pokretanjem sistema za pregled van isključenog vremena. Nelegalno ponašanje se može sprečiti svjetlosnim i zvučnim alarmom na licu mjesta. U međuvremenu, nadzorna grafika se automatski otvara u nadzornom centru, tako da se alarm odmah može riješiti.

Prevencija: Ugrađeni Intercom Ansee sistema može daljinski nadgledati zvučni odvraćaj instaliranog HIFI-a u prodavnici pre krađe noću.

Rešavanje problema: Nakon postavljanja nadzora blagajne, problemi sa blagajnom mogu se rešiti lako kada postoji sukob između potrošača i osoblja.

Rešavanje hitne situacije: Sistem daljinskog nadzora može snimiti nezakonito ponašanje i pružiti snažan dokaz policiji sa evidencijama ako se desi iznenadno nezakonito ponašanje.

Nadzor: Evidencija snimaka ojačati nadzor nad prodavnicom inspekcijom službenog položaja osoblja i njihovog svakodnevnog rada.

Patrola putem mobilnog telefona: U toku dana radno osoblje i situacija u radnji može biti posmatrano u realnom vremenu na ekranu mobilnog telefona.


Smart Home - pametna kuća


Ansee kamera može raditi kao kontrolni host i povezati se s kućnim aparatima poput pametne brave, rasvjete, elektronske zavese, utičnice za napajanje, preko RF-a, tako da možete daljinski upravljati njima preko aplikacije za mobilni telefon. DIY - "uradi sam" koncept sa jednostavnim funkcijama, bez problema sa provlačenjem kablova.


Sistem nadzora za lance prodavnica

Pozadina

Brzim razvojem širokog opsega i proširenjem primene u industriji, tehnologija umrežavanja IP-ja je duboko uključena u naš svakodnevni život. Umrežavanje je važan trend u razvoju i primeni sigurnosne tehnologije. Na sigurnosnom polju, proizvodnjom širokopojasnih sigurnosnih proizvoda, naučni i razumni savremeni način upravljanja bezbednošću zasnovan na tehnologiji umrežavanja usvojen je od strane velikih komercijalnih preduzeća. Takodje, značajne ekonomske i socijalne koristi su očigledne.

Šta treba uzeti u obzir prilikom dizajniranja rešenja za lanace prodavnica?

  • Široka distribucija mreže, različiti režim bezbednosnog upravljanja, stabilnost mrežnog okruženja i propusni opseg su različiti
  • Relativno, postoji više bezbednosnih rizika zbog širokog mrežnog mesta. Štaviše, razlika u nivou socijalne sigurnosti je velika
  • Teško upravljanje izazvano je neujednačenim kvalitetom osoblja i slabom informisanošću o unutrašnjem osoblju
  • Ugao koji može izbjeći nadgledanje ne može se lako naći za velika poslovna područja, koja ne mogu dati adekvatne dokaze
Mrežni video - alarmni sistem zahtijeva da sve prodavnice u lancu imaju mrežu. Bezbednosni status svake prodavnice može se sakupljati u vrijemenskom intervalu na platformi kako bi se sistem upravljao naučno i efikasno. Prilikom dizajniranja ovog sistema, potrebno je uzeti u obzir arhitektonski sistem, tehnologiju, upravljanje, primjenu i troškove kako bi ispunili sigurnosne zahtjeve.


Zahtjevi:

  • Kroz mrežu, sve prodavnice lanaca mogu se daljinski pratiti upravljati centralno
  • U sjedištu je uspostavljen centar za upravljanje prvog nivoa, koji prati status alarma iz svake prodavnice. U svakoj prodavnici, lokalni centar je takođe uspostavljen i predstavlja drugi nivo upravljanja
Struktura sistema:

Mrežni video - alarmni sistem sastoji se od centra upravljanja, TCP/IP mreže i Front-end sub alarm sistema u svakoj prodavnici lanaca, koji uključuje senzor vrata, PIR detektor pokreta i dimni senzor.


TESTIRAJ ANSEE APLIKACIJU ZA MOBILNI TELEFON