Automatikon tim

Nakon par godina iskustva sa industrijskom automatikom i inovacija sa pametnim tehnologijama, te nekoliko kreiranih smart home sistema, improvizovanih i sklopljenih od komponenata industrijske automatizacije i Arduino elektronike – u Banjaluci je 2017. godine osnovan Automatikon, preduzeće – tim mladih ljudi posvećen inovacijama, novim tehnologijama, kreiranju tehničkih rješenja specijalizovanih za svaki objekat posebno.

Automatikon tim od tada konstatno radi na implementaciji najnovijih i najkvalitetnijih komponenata u svoje smart home sisteme, te radi na razvoju istih sa renomiranim svjetskim proizvođačima IoT i smart home platformi, kontrolera i uređaja, povezujući ih sve u jedinstven smart home sistem koji implementiraju u objetima svojih saradnika i klijenata, posvećujući se svakom projektu posebno kako bi svaki tehnički zahtjev bio ispunjen.

Automatikon je danas grupacija preduzeća koja posluje u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, sa sjedištem u Banjaluci i Podgorici, a odnedavno i na tržištu Austrije i EU sa sjedištem u Beču.

Veliki broj klijenata i saradnika – projektantskih kuća, telekomunikacijskih kompanija, agencija za trgovinu nekretninama, građevinskih kompanija – timu daje vjetar u leđa i stalno podstiče Automatikon ekipu da se organizaciono usavršava te da svoje smart home sisteme unaprijeđuje kako bi ostali lider na ovom tržištu.