Smart home sistem
Potpuna kontrola objekta sa jednog mjesta

Jednostavan a moćan sistem

Smart home sistem je postavka uređaja u objektu – kući, stanu ili poslovnom prostoru, koja omogućava daljinsku ili automatsku kontrolu potrošača, aparata i uređaja, objedinjujući ih u jedan sistem. Uređaji su obično uvezani lokalno, te preko master kontrolera povezani na internet ili drugu mrežu, što omogućava kontrolu sistema sa bilo kojeg mjesta u svijetu.

Napredni smart home sistemi integrišu sve potrošače i podsisteme u objektu, termostate – sisteme grijanja i hlađenja, rasvjetu, roletne, pametne brave, protivprovalni i bezbjednosni alarm (vatrodojava, poplava,…), dovod vode i gasa, kapije, garažna vrata, motorizovane prozore, entertainment sisteme, i sve ostalo, kako bi kontrola svega ovoga bila objedinjena u jednu platformu, te kako bi se svi ovi uređaji i sistemi mogli kontrolisati pomoću jedne aplikacije.

Ovakva postavka omogućava kreiranje personalozovanih scena (podrazumijeva automatsku kontrolu rada više ili svih uređaja jednom komandom) ili automatizaciju rada uređaja i podsistema po principu „kada se desi određeni događaj ili je ispunjuen određeni uslov – sistem pokreće određene akcije“ (npr kada stanar izlazi iz stana, pokreće se scena „Odlazak“ - svi nepotrebni potrošači se isključuju, roletne se spuštaju, brava se zaključava, i protivprovalni alarm aktivira).

Svi uređaji i podsistemi se pomoću različitih komunikacijskih protokola, žično ili bežično povezuju na glavni smart home kontroler, te čine jedinstven sistem koji je obično preko interneta povezan sa cloud serverom, što omogućava pristup sistemu uz pomoć pametnog telefona, tableta ili računara – sa bilo kojeg mjesta u svijetu.

Naš smart home sistem čine uređaji i komponente različitih svjetskih proizvođača koje mi na naš magičan način povezujemo u jedan personalizovan smart home sistem, posebno prilagođen klijentu i objektu u koji je implemetiran.

Kako je smart home širok pojam i kako sam sistem ima nebrojeno mnogo mogućnosti, iako nudimo smart home rješenja i za poslovne zgrade i ostale objekte, u svrhu prezentacije rješenja koje nudimo, smart home sistem ćemo posmatrati na dva načina:

Sistem na nivou stambene zgrade

Na nivou stambene zgrade, moderna elektronika pruža mogućnosti od jednostavnih čitača kartica i otključavanja unošenjem koda na ulazu u zgradu i svjetlosnih tijela koja se pale po detekciji pokreta, pa sve do sistema potpune integracije, kontrole i automatizacije infrastrukture i uređaja u čitavoj zgradi.

Mi smo više fokusirani na napredne sisteme integracije, tako da ćemo u svrhu prezentacije smart home sistema više pričati na tu temu.

Investitor ima mogućnost da bira između više nivoa integracije smart home sistema na nivou zgrade prilikom izgradnje,

od tzv. "smart ready" nivoa gdje se funkcionalnosti smart home sistema integrišu na zajedničke prostore i infrastrukturu, a u stanovima se postavlja smart home kontroler pomoću kojeg stanar koristi prednosti sistema na nivou zgrade, i koji predstavlja temelj za, ukoliko kupac stana to bude želio, potpunu integraciju  smart home sistema u stan,

pa  sve do nivoa potpune integracije smart home sistema u zajedničke prostore i infrastrukturu i potpunu kontrolu u samim stanovima u zgradi.

Više o ovome možete pročitati na sledećem linku.

Sistem na nivou stambene jedinice

Na nivou stambene jedinice, smart home sistem integriše kontrolu svih uređaja i sistema uređaja u stanu, u svrhu postizanja višeg nivoa kontrole, praktičnosti, povezanosti i kad niste u stanu, bezbjednosti, energetske efikasnosti i drugih benefita ovog sistema.

Sistem kontroliše rasvjetu, potrošače spojene direktno na elektrodistributivnu mrežu ili preko utičnica, roletne i zavjese, garažna vrata i kapije, entertainment sisteme, sisteme grijanja i hlađenja prostora, protivprovalni i sigurnosni alarm (protivpožarni, poplava, curenje gasa,...) i mnoge druge sisteme  u stanu.

Uz pomoć mnogobrojnih senzora kao što su senzori temperature, osvjetljenosti, vlažnosti vazduha, detektora pokreta, buke, dima, CO, zapaljivog gasa, poplave i drugih, možemo imati potpuni uvid u to šta se dešava u stanu i kada nismo tu.

Koristeći se funkcionalnostima kontrole uređaja i učitavanjima sa navedenih senzora možemo napraviti mnogobrojna pravila automatizacije i kreirati sistem pametnog stana/kuće.

Možemo kreirati automatske scenarije koji se pokreću u zavisnosti od nekih događaja i još puno toga.

Više o ovome možte pročitati na sledećem linku.