Smart home sistem
Potpuna kontrola na jednom mjestu

Kako je smart home širok pojam i kako sam sistem ima nebrojeno mnogo mogućnosti, iako nudimo smart home rješenja i za poslovne zgrade i ostale objekte, u svrhu prezentacije rješenja koje nudimo, smart home sistem ćemo posmatrati na dva načina:

sistem na nivou stambene zgrade

Na nivou stambene zgrade, moderna elektronika pruža mogućnosti od jednostavnih čitača kartica i otključavanja unošenjem koda na ulazu u zgradu i svjetlosnih tijela koja se pale po detekciji pokreta, pa sve do sistema potpune integracije, kontrole i automatizacije infrastrukture i uređaja u čitavoj zgradi.

Mi smo više fokusirani na napredne sisteme integracije, tako da ćemo u svrhu prezentacije smart home sistema više pričati na tu temu.

Investitor ima mogućnost da bira između više nivoa integracije smart home sistema na nivou zgrade prilikom izgradnje,

od tzv. "smart ready" nivoa gdje se funkcionalnosti smart home sistema integrišu na zajedničke prostore i infrastrukturu, a u stanovima se postavlja smart home kontroler pomoću kojeg stanar koristi prednosti sistema na nivou zgrade, i koji predstavlja temelj za, ukoliko kupac stana to bude želio, potpunu integraciju  smart home sistema u stan,

pa  sve do nivoa potpune integracije smart home sistema u zajedničke prostore i infrastrukturu i potpunu kontrolu u samim stanovima u zgradi.

Više o ovome možete pročitati na sledećem linku.

sistem na nivou stambene jedinice

Na nivou stambene jedinice, smart home sistem integriše kontrolu svih uređaja i sistema uređaja u stanu, u svrhu postizanja višeg nivoa kontrole, praktičnosti, povezanosti i kad niste u stanu, bezbjednosti, energetske efikasnosti i drugih benefita ovog sistema.

Sistem kontroliše rasvjetu, potrošače spojene direktno na elektrodistributivnu mrežu ili preko utičnica, roletne i zavjese, garažna vrata i kapije, entertainment sisteme, sisteme grijanja i hlađenja prostora, protivprovalni i sigurnosni alarm (protivpožarni, poplava, curenje gasa,...) i mnoge druge sisteme  u stanu.

Uz pomoć mnogobrojnih senzora kao što su senzori temperature, osvjetljenosti, vlažnosti vazduha, detektora pokreta, buke, dima, CO, zapaljivog gasa, poplave i drugih, možemo imati potpuni uvid u to šta se dešava u stanu i kada nismo tu.

Koristeći se funkcionalnostima kontrole uređaja i učitavanjima sa navedenih senzora možemo napraviti mnogobrojna pravila automatizacije i kreirati sistem pametnog stana/kuće.

Možemo kreirati automatske scenarije koji se pokreću u zavisnosti od nekih događaja i još puno toga.

Više o ovome možte pročitati na sledećem linku.

0

Cart