Komunikacijski protokoli

Z-Wave je bežični komunikacijski protokol koji koristi nisko-energetske radio talase kako bi pametni uređaji i potrošači uspješno komunicirali jedni sa drugima.

Kako je popularnost i razvoj smart home sistema raste, sve više i više pametnih uređaja se dodaje u stanove i kuće. Veliki broj ovih uređaja – senzora, sijalica, kontrolera grijanja i klimatizacije, pametnih brava, utičnica i slično – se povezuju u Z-Wave mrežu kako bi komunicirali jedni sa drugima.

Z-Wave radi koristeći vrlo malo energije. Koristeći frekvenciju od 868,42 MHz u Evropi, Z-Wave izbjegava mogućnost smetnji jer je opseg od 800-900 daleko od 2,4 GHz I 5 Ghz koje koriste Wi-Fi, Bluetooth I drugi protokoli i uređaji.

Sistem čine Smart home kontroler i uređaji povezani u mrežu.

Smart home kontroler je centralni komandni uređaj za sve povezane uređaje – Z-Wave i ostale – kako bi oni komunicirali jedni sa drugima, i što je još važnije – za komunikaciju sa korisnikom. Smart home kontroleri imaju različite karakteristike i mogućnosti, uključujući najmanje Z-Wave i Wi-Fi (ili drugi način povezivanja na internet). Povezivanje na internet korisniku omogućava da se kontroliše sistem kada je kod kuće ili kada je odsutan, dok Z-Wave pruža siguran način da uređaji unutar sistema komuniciraju jedni sa drugima.

Bez obzira da li koristite pametni telefon, tablet, računar ili govorne komande/asistenta – svaki uređaj u sistemu može da se kontroliše ili podešava sa jednog mjesta zahvaljujući smart home kontroleru. Ovakva postavka sistema omogućava upotrebu samo jedne aplikacije potpunu za kontrolu, pristup i nadzor kompletnog stana ili kuće, ili samih uređaja.

Za razliku od Wi-Fi, gdje se uređaji moraju povezati sa centralnim kontrolerom (obično router ili druga pristupna tačka) kako bi komunicirali jedni sa drugima, Z-Wave uređaji – iako povezani sa centralnim kontrolerom – se i direktno povezuju jedni sa drugima kako bi kreirali mrežu uređaja.

Sa drugim RF protokolima, veći broj povezanih uređaja dovodi do zagušenja komunikacije, dok je sa Z-Wave “mrežom” obrnuto. Dodavanje većeg broja uređaja ojačava mrežu jer uređaji rade kao “repeater” – ponavljači signala.

Signali mogu da “skaču” sa uređaja na uređaj, što omogućava indirektnu komunikaciju udaljenih uređaja sa centralnim kontrolerom, što pospješuje fleksibilnost i pouzdanost mreže, po cijenu neznatnog kašnjenja signala.

Z-Wave poboljšava i bezbjednost – AES 128 standard enkripcije je obavezan za svaku Z-Wave sertifikovani uređaj, što znači da je bezbjednost mreže čvrsta i da je proboj vrlo malo vjerovatan.

Cart

Cart is empty.