„Smart ready“ je nivo automatizacije zgrade ili kompleksa zgrada, gdje se na nivou zajedničke infrastrukture implementiraju pametni uređaji, što podrazumijeva ugradnju sistema pametnog interfona sa integrisanom kontrolom pristupa, automatizaciju rasvjete, nadzorni sistemi i slično…

Ovaj nivo automatizacije predviđa ugradnju multifunkcionalnog smart home kontrolera u stanove, kako bi stanovi imali osnovne funkcije pametnog stana i kako bi bili u potpunosti integrisani u sistem pametne zgrade. Ostale funkcionalnosti smart home sistema u stanu mogu da budu implementirane po želji kupca svakog stana, u toku izgradnje ili naknadno, o čemu ćemo više govoriti dalje u tekstu.

Ovakav koncept omogućava investitoru da uz minimalna ulaganja postigne određeni nivo automatizacije pametne zgrade, što podiže vrijedost nekretnine i podiže njenu atraktivnost prilikom promocije i prodaje stambenih jedinica, a budućim stanarima praktičnost i funkcionalnost pametnih tehnologija u svakodnevnom životu.

Pametni interfon sa integrisanom kontrolom pristupa

Sistem pametnog interfona je komunikacijski sistem koji koristi SIP/IP ili Cloud servis za komunikaciju između uređaja. Na ulazu/ulazima u zgradu se postavljaju vanjske jedinice pametnog interfona, a u svaki stan unutrašnja jedinica interfona.

Video pozivi su mogući sa vanjske jedinice interfona prema stanovima, ali i između unutrašnjih jedinica stanova. Ukoliko zgrada ima portirsku službu, moguće je podesiti i brze SOS pozive prema unutrašnjoj jedinici koja se nalazi u portirnici ili slično.

Sistem omogućava da, kada niko od stanara nije u stanu, poziv sa interfona bude preusmjeren na njegov pametni telefon, kako bi mogao da vidi ko je ispred vrata, da odluči da li će da mu daljinskim putem omogući ulazak i slično.

Automatikon AkuvoxZa naprednije projekte, vanjsku jedinicu interfona je moguće montirati i umjesto zvona ispred ulaznih vrata svakog stana, kako bi stanari mogli vidjeti ko je ispred vrata na displeju u stanu, ili na pametnom telefonu kada nisu u stanu, te kako bi mogli procijeniti da li će posjetiocu omogućiti ulazak u stan.

Automatikon Akuvox

Pored klasičnog otključavanja ulaznih vrata pomoću tradicionalnog ključa ili unošenjem PIN koda, prinošenjem ID privjeska/kartice, pametni interfon pruža mogućnosti otključavanja ulaznih vrata pomoću skeniranja lica (face recognition), skeniranja otiska prsta, prinošenjem pametnog telefona (NFC), detekcijom dolaska stanara (BLE),...

Stanari zgrade (ili administrator sistema) mogu omogućiti i privremeni pristup gostima tako što će im poslati PIN kod ili QR kod sa određenim vremenom važenja, ili mogu da dodijele pravo pristupa samo u određenim danima, u određeno vrijeme (servis za čišćenje, održavanje i slično).

Sistem pametnog interfona može da integriše i kontrolu liftova u zgradi. Sistem će pozvati lift na sprat na kojem je ulaz gdje je korisnik ušao u zgradu (prizemlje ili podzemna etaža gdje je ulaz iz garaža recimo), a za napradnije projekte, moguće je i da se svakom korisniku sistema dozvoli pristup samo određenim spratovima (lift ga „vozi“ samo na dozvoljene spratove za datog korisnika/gosta).

Pametni interfon može da funkcioniše kao zaseban sistem sa svim navedenim funkcijama ili kao smart home sistema, tj smart building automation sistema.

"Smart ready" stan

Umjesto unutrašnjih jedinica interfona, „Smart ready“ rješenje podrazumijeva ugradnju ZipaTile2, moćnog Smart home kontrolera u svaki stan. Ovaj kontroler ima integrisan Touchscreen displej i pruža mogućnost SIP/IP komunikacije, tako da pored ostalih fukcionalnosti može da funkcioniše i kao unutrašnja jedinica pametnog interfona.Pored toga, ovaj kontroler ima integrisane senzore temperature, osvjetljenosti, vlažnosti vazduha, detektor pokreta, IP kameru (sa privacy switch-om), glasnu alarmnu sirenu, tako da može da funkcioniše kao protivprovalni alarm za prostoriju u kojoj se nalazi (ili za čitav stan ukoliko se povežu detektori pokreta, otvaranja prozora i slično), može da funkcioniše kao pametni termostat (ukoliko se sistemi grijanja i hlađenja prostora integrišu u smart home sistem) i još mnogo toga.

Kako ovaj kontroler ima mogućnost bežične komunikacije sa ostalim smart home uređajima preko Z-Wave mreže, predstavlja savršenu osnovu za sistem potpune automatizacije stana, a za potpunu funkcionalnost smart home sistema nije potrebno u velikoj mjeri mijenjati postojeće elektroinstalacije, tj ako se radi o novogradnji, nije potrebno značajno mijenjati projekat elektroinstalacija.

Više o Z-Wave komunikacijskom protokolu možete pročitati klikom na sledeći link.
 
Image result for zipatile 2

O mogućnostima ovog kontrolera i smart home sistema na nivou stana više možete pročitati na sledećem link-u.

Ostale mogućnosti smart home sistema na nivou zgrade

Zipato platforma omogućava integraciju raznih uređaja i sistema u sistem jedinstvene kontrole preko Zipato platforme, tako da je na nivou zgrade moguće u sistem integrisati kontrolu rasvjete (recimo da se ambijentalna i dekorativna rasvjeta pali u određeno vrijeme svakog dana, ili da se pali na osnovu učitavanja sa senzora osvjetljenosti sredine – ili da se u zajedničkim prostorijama kao što su stubišta i hodnici rasvjeta automatski uključuje u zonama gdje je detektovan pokret ili prisustvo stanara), moguće je integrisati video nadzor određenih zona (nadzor vozila na parkingu ili određenih zajedničkih prostorija) i slično. Uz malo mašte projektantskog tima, mogućnosti sistema su bezgranične.

„Smart ready“ nivo automatizacije zgrade omogućava investitoru da uz minimalna ulaganja u pametne tehnologije podigne objekat sa nivoa „obične“ zgrade na nivo pametne zgrade. Ovakva konfiguracija omogućava da je sistem pametne zgrade potpuno implementiran na zajedničku infrastrukturu zgrade (kontrola pristupa, interfon, lift, video nadzor, rasvjeta zajedničkih prostora,…), a na nivou svakog stana omogućava osnovni protivprovalni alarm u ulaznoj zoni u stan, nadzor nad više parametara u stanu (temperatura, osvjetljenost, vlažnost vazduha) i osnovu za potpunu automatizaciju stana ukoliko to kupac bude želio. Dakle stan se lako može transformisati iz "smart ready" nivoa u stan sa potpuno integrisanim smart home sistemom sa svim njegovim funkcionalnostima.

Prosječna cijena implementacije ovog sistema (pametni interfon, kontrola pristupa, integracija rasvjete zajedničkih prostorija, smart home kontroler u svakom stanu, sa radovima na implementaciji sistema) je 2500 – 4000 KM po stanu. Ova cijena je orjentaciona i može značajno da varira od projekta do projekta, u zavisnosti od predviđenih komponenata sistema i veličine zgrade.